Rasmus Sundstrup

Junior attorney Aarhus

Rasmus works as a junior attorney in the Finance & Debt Collection team.

Education
MA Law, Aarhus University, 2018

Teaching and publications
Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2017: "Sikret tredjemands retsstilling ved forsikringsbegivenhedens fremkaldelse efter FAL § 54, stk. 1 - Herunder afgørelsen U 2014.537 H"